SPP Bil.11/2008 Pekeliling Pemanjangan Bayaran Pakaian Menghadiri Upacara Rasmi Kepada Pegawai dalam Kumpulan Sokongan yang diarah Bertugas di Parlimen atau Dewan Undangan Negeri

Pemanjangan Bayaran Pakaian Menghadiri Upacara Rasmi Kepada Pegawai dalam Kumpulan Sokongan yang diarah Bertugas di Parlimen atau Dewan Undangan Negeri

Tujuan Pekeliling Pemanjangan Bayaran Pakaian Menghadiri Upacara Rasmi Kepada Pegawai dalam Kumpulan Sokongan yang diarah Bertugas di Parlimen atau Dewan Undangan Negeri dikeluarkan

Surat Pekeliling Perkhidmatan ini bertujuan untuk melaksanakan keputusan Kerajaan berhubung pemanjangan kemudahan Bayaran Pakaian Menghadiri Upacara Rasmi kepada pegawai dalam Kumpulan Sokongan yang diarah bertugas di Parlimen atau Dewan Undangan Negeri.

Latar Belakang

Peraturan berkaitan kemudahan Bayaran Pakaian Menghadiri Upacara Rasmi kepada Pegawai Perkhidmatan Awam yang diarah bertugas di Parlimen atau Dewan Undangan Negeri adalah sebagaimana Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 16 Tahun 2007.

 

Pelaksanaan

Pegawai Perkhidmatan Awam dalam Kumpulan Sokongan Gred 27 hingga 40 yang diarah bertugas di Parlimen atau Dewan Undangan Negeri layak diberi Bayaran Pakaian Menghadiri Upacara Rasmi. Peraturan mengenai kemudahan pakaian ini adalah seperti yang ditetapkan dalam Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 16 Tahun 2007.

 

Tarikh Kuat Kuasa

Surat Pekeliling Perkhidmatan ini berkuat kuasa mulai tarikh ia dikeluarkan.

Pemakaian

Tertakluk kepada penerimaannya oleh pihak berkuasa masing-masing, Surat Pekeliling Perkhidmatan ini pada keseluruhannya dipanjangkan kepada semua Perkhidmatan Awam Negeri, Pihak Berkuasa Berkanun dan Pihak Berkuasa Tempatan.

SPP Bil.11/2008 Pekeliling Pemanjangan Bayaran Pakaian Menghadiri Upacara Rasmi Kepada Pegawai dalam Kumpulan Sokongan yang diarah Bertugas di Parlimen atau Dewan Undangan Negeri

Secara ringkasnya, pekeliling ini bertujuan untuk melaksanakan keputusan Kerajaan berhubung pemanjangan kemudahan Bayaran Pakaian Menghadiri Upacara Rasmi kepada pegawai dalam Kumpulan Sokongan yang diarah bertugas di Parlimen atau Dewan Undangan Negeri.

Nama Pekeliling : Pemanjangan Bayaran Pakaian Menghadiri Upacara Rasmi Kepada Pegawai dalam Kumpulan Sokongan yang diarah Bertugas di Parlimen atau Dewan Undangan Negeri

Format Fail : PDF

Download : SPP Bil.11/2008 Pekeliling Pemanjangan Bayaran Pakaian Menghadiri Upacara Rasmi Kepada Pegawai dalam Kumpulan Sokongan yang diarah Bertugas di Parlimen atau Dewan Undangan Negeri

Oleh : Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Malaysia

Add Comment