SPP Bil.10/2005 Pekeliling Pindaan Imbuhan Tetap Khidmat Polis Bagi Penolong Penguasa Polis dan Timbalan Penguasa Polis

Pekeliling Pindaan Imbuhan Tetap Khidmat Polis Bagi Penolong Penguasa Polis dan Timbalan Penguasa Polis

Tujuan Pekeliling Pindaan Imbuhan Tetap Khidmat Polis Bagi Penolong Penguasa Polis dan Timbalan Penguasa Polis dikeluarkan

Surat Pekeliling Perkhidmatan ini bertujuan untuk memaklumkan keputusan Kerajaan menyelaraskan kadar Imbuhan Tetap Khidmat Polis bagi Penolong Penguasa Polis dan Timbalan Penguasa Polis.

Latar Belakang

Kerajaan telah bersetuju menyelaraskan kadar Imbuhan Tetap Khidmat Awam bagi pegawai gred 41 dan 42 serta gred 45 dibayar atas satu kadar. Berikutan penyelarasan kadar Imbuhan Tetap Khidmat Awam tersebut Kerajaan telah menimbang dan bersetuju kadar yang ditetapkan dipanjangkan kepada Penolong Penguasa Polis dan Timbalan Penguasa Polis yang berada dalam gred yang setaraf.

Kadar Baru Imbuhan Tetap Khidmat Polis

Imbuhan Tetap Khidmat Polis bagi Penolong Penguasa Polis dan Timbalan Penguasa Polis adalah ditetapkan seperti berikut:

KADAR BARU IMBUHAN TETAP KHIDMAT POLIS 3.

 

Tarikh Kuat Kuasa

Surat Pekeliling Perkhidmatan ini berkuatkuasa mulai 1 Januari 2006.

Pembatalan

Dengan berkuatkuasanya Surat Pekeliling Perkhidmatan ini, kadar Imbuhan Tetap Khidmat Polis bagi Penolong Penguasa Polis dan Timbalan Penguasa Polis yang ditetapkan dalam Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 4 Tahun 1990 adalah dibatalkan.

SPP Bil.10/2005 Pekeliling Pindaan Imbuhan Tetap Khidmat Polis Bagi Penolong Penguasa Polis dan Timbalan Penguasa Polis

Secara ringkasnya, pekeliling ini bertujuan untuk memaklumkan keputusan Kerajaan menyelaraskan kadar Imbuhan Tetap Khidmat Polis bagi Penolong Penguasa Polis dan Timbalan Penguasa Polis.

Nama Pekeliling : Pindaan Imbuhan Tetap Khidmat Polis Bagi Penolong Penguasa Polis dan Timbalan Penguasa Polis

Format Fail : PDF

Download : SPP Bil.10/2005 Pekeliling Pindaan Imbuhan Tetap Khidmat Polis Bagi Penolong Penguasa Polis dan Timbalan Penguasa Polis

Oleh : Timbalan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam (Pembangunan), Malaysia

Add Comment