SPP Bil.07/2010 Pekeliling Pindaan Kepada Lampiran A – Senarai Skim – Skim Perkhidmatan Yang Memperuntuk Syarat Lantikan Di Peringkat Ijazah Sarjana Dan/Atau Ijazah Doktor Falsafah (Ph.D)

Tujuan Pekeliling Pindaan Kepada Lampiran A – Senarai Skim – Skim Perkhidmatan Yang Memperuntuk Syarat Lantikan Di Peringkat Ijazah Sarjana Dan/Atau Ijazah Doktor Falsafah (Ph.D) dikeluarkan

Surat Pekeliling Perkhidmatan ini bertujuan untuk meminda LAMPIRAN A kepada Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 13 Tahun 2009.

Latar Belakang

Kerajaan mengiktiraf kelayakan di peringkat Ijazah Sarjana dan/atau Ph.D mengikut ketetapan seperti yang dinyatakan di dalam Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 13 Tahun 2009 dan kelayakan masuk bagi skim – skim perkhidmatan yang memperuntuk syarat lantikan di peringkat Ijazah Sarjana dan Ph.D yang sedang berkuat kuasa adalah juga sebagaimana yang ditetapkan mengikut Surat Pekeliling Perkhidmatan yang sama.

Pindaan

Senarai kelayakan masuk bagi skim – skim perkhidmatan di LAMPIRAN A Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 13 Tahun 2009 adalah dipinda seperti di LAMPIRAN A.

Tarikh Kuat Kuasa

Surat Pekeliling Perkhidmatan ini berkuat kuasa mulai 17 November 2009 iaitu tarikh Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 13 Tahun 2009 dikeluarkan.

Pemakaian

Tertakluk kepada penerimaan oleh pihak berkuasa masing-masing, peruntukan Surat Pekeliling Perkhidmatan ini dipanjangkan kepada semua Perkhidmatan Negeri, Pihak Berkuasa Berkanun dan Pihak Berkuasa Tempatan.

SPP Bil.07/2010 Pekeliling Pindaan Kepada Lampiran A – Senarai Skim – Skim Perkhidmatan Yang Memperuntuk Syarat Lantikan Di Peringkat Ijazah Sarjana Dan/Atau Ijazah Doktor Falsafah (Ph.D)

Secara ringkasnya, pekeliling ini bertujuan untuk meminda LAMPIRAN A kepada Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 13 Tahun 2009.

Nama Pekeliling : Pindaan Kepada Lampiran A – Senarai Skim – Skim Perkhidmatan Yang Memperuntuk Syarat Lantikan Di Peringkat Ijazah Sarjana Dan/Atau Ijazah Doktor Falsafah (Ph.D)

Format Fail : PDF

Download : SPP Bil.07/2010 Pekeliling Pindaan Kepada Lampiran A – Senarai Skim – Skim Perkhidmatan Yang Memperuntuk Syarat Lantikan Di Peringkat Ijazah Sarjana Dan/Atau Ijazah Doktor Falsafah (Ph.D)

Oleh : Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Malaysia

Add Comment