SPP Bil.03/2009 Pekeliling Bayaran Insentif Pembantu Pengurusan Murid Yang Terlibat Dalam Program Pendidikan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia

Tujuan Pekeliling Bayaran Insentif Pembantu Pengurusan Murid Yang Terlibat Dalam Program Pendidikan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia dikeluarkan

Surat Pekeliling Perkhidmatan ini bertujuan untuk memaklumkan keputusan kerajaan mengenai pemberian Bayaran Insentif Pembantu Pengurusan Murid (BIPPM) kepada Pembantu Pengurusan Murid (PPM) yang berkhidmat di Sekolah-sekolah Pendidikan Khas dan yang terlibat dalam Program Pendidikan Khas Integrasi di sekolah-sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM).

Latar Belakang

Kerajaan telah mewujudkan skim perkhidmatan PPM melalui Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 9 Tahun 2003. Antara fungsi utama PPM adalah membantu guru berkaitan hal ehwal murid sewaktu berada di dalam kelas. PPM juga bertanggungjawab mengasuh murid-murid istimewa di asrama-asrama Sekolah Pendidikan Khas yang meliputi semua aspek kehidupan murid di luar bilik darjah, tugas-tugas membersih dan mengemas.

Kerajaan telah bersetuju melalui Ucapan Bajet 2009 untuk memberikan BIPPM kepada PPM yang terlibat dalam Program Pendidikan Khas sebagai pengiktirafan dan galakan untuk terus berkhidmat dengan lebih gigih lagi demi untuk membantu golongan istimewa ini.

 

Pelaksanaan

Syarat Kelayakan

PPM yang bertaraf lantikan tetap atau kontrak layak dibayar BIPPM.

BIPPM layak diberi kepada PPM yang menjalankan tugas secara langsung dengan murid berkeperluan khas di asrama dan sekolah seperti berikut:

– Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas dan Sekolah Menengah Pendidikan Khas; dan
– Sekolah-sekolah KPM yang terlibat dengan Program Pendidikan Khas
Integrasi.

Pembayaran BIPPM boleh terus dibayar semasa cuti penggal persekolahan dengan syarat PPM masih berkhidmat dalam tempoh tersebut.

Pemberian BIPPM hendaklah diberhentikan kepada pegawai mengikut tempoh cuti yang diambil oleh pegawai seperti berikut:

– cuti tanpa gaji (termasuk cuti belajar tanpa gaji);

– cuti separuh gaji (termasuk cuti belajar separuh gaji); 7.3 cuti rehat melebihi 28 hari berturut-turut;

– cuti haji melebihi 28 hari berturut-turut; 7.5 cuti sakit melebihi 28 hari berturut-turut;

– cuti bersalin melebihi 28 hari berturut-turut;

– cuti tibi, kusta dan barah melebihi 28 hari berturut-turut;

– cuti tanpa rekod melebihi 28 hari berturut-turut;

– tidak hadir bertugas tanpa kebenaran;

– kombinasi mana-mana keadaan di perenggan 7.1 hingga 7.9 di atas yang jumlahnya melebihi 28 hari berturut-turut;

– cuti belajar bergaji penuh kerana berkursus melebihi 92 hari; dan

– menjalankan tugas rasmi selain daripada tugas hakiki sebagai PPM atas arahan Ketua Jabatan untuk tempoh melebihi 92 hari.

Kadar

Kadar bayaran BIPPM adalah sebanyak RM200.00 sebulan.

Tarikh Kuat Kuasa

Surat Pekeliling Perkhidmatan ini berkuat kuasa mulai 1 Januari 2009.

Tanggungjawab Ketua Jabatan

Ketua-ketua Jabatan hendaklah mengambil tindakan mengedarkan Surat Pekeliling Perkhidmatan ini kepada Pusat Tanggungjawab (Sekolah PTJ/Pejabat Pelajaran Daerah/Bahagian) di bawah pentadbiran masing-masing supaya urusan pembayaran BIPPM ini dapat dilaksanakan dengan lancar dan teratur serta mematuhi peraturan kewangan semasa.

Ketua-ketua Jabatan adalah bertanggungjawab terhadap urusan kelulusan pembayaran serta pemberhentian elaun di atas.

Sekiranya terdapat sebarang kemusykilan semasa melaksanakan Surat Pekeliling Perkhidmatan ini, Y.Bhg. Datuk/Dato’/Datin/Tuan/Puan bolehlah merujuk kepada Unit Saraan, Kemudahan dan Hubungan Kesatuan, Cawangan Perkhidmatan, Bahagian Pengurusan Sumber Manusia, Kementerian Pelajaran Malaysia.

SPP Bil.03/2009 Pekeliling Bayaran Insentif Pembantu Pengurusan Murid Yang Terlibat Dalam Program Pendidikan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia

Secara ringkasnya, pekeliling ini mengenai penambahbaikan proses bayaran balik pembaharuan lesen memandu agar lebih berkesan.

Nama Pekeliling : Bayaran Insentif Pembantu Pengurusan Murid Yang Terlibat Dalam Program Pendidikan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia

Format Fail : PDF

Download : SPP Bil.03/2009 Pekeliling Bayaran Insentif Pembantu Pengurusan Murid Yang Terlibat Dalam Program Pendidikan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia

Oleh : Setiausaha Bahagian, Bahagian Pengurusan Sumber Manusia

Add Comment