SPP Bil.02/2000 Pekeliling Bayaran Insentif Pedalaman Negeri Sarawak

Pekeliling Bayaran Insentif Pedalaman Negeri Sabah

Tujuan Pekeliling Bayaran Insentif Pedalaman Negeri Sarawak dikeluarkan

Surat Pekeliling Perkhidmatan ini bertujuan memaklumkan kawasan pedalaman di Negeri Sarawak bagi maksud Bayaran Insentif Pedalaman.

Kawasan Pedalaman

Senarai kawasan pedalaman yang telah dipersetujui oleh Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak bagi maksud Bayaran Insentif Pedalaman adalah seperti di Lampiran A.

Tarikh Kuatkuasa

Surat Pekeliling ini berkuatkuasa mulai 1 Mei 2000.

SPP Bil.02/2000 Pekeliling Bayaran Insentif Pedalaman Negeri Sarawak

Secara ringkasnya, pekeliling ini mengenai pemakluman kawasan pedalaman di Negeri Sarawak bagi maksud Bayaran Insentif Pedalaman.

Nama Pekeliling : Bayaran Insentif Pedalaman Negeri Sarawak

Format Fail : PDF

Download : SPP Bil.02/2000 Pekeliling Bayaran Insentif Pedalaman Negeri Sarawak

Oleh : Timbalan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam, Malaysia.

Add Comment