SPP Bil.01/2000 Pekeliling Bayaran Insentif Pedalaman Negeri Sabah

SPP Bil.01/2000 Pekeliling Bayaran Insentif Pedalaman Negeri Sabah

Tujuan Pekeliling Bayaran Insentif Pedalaman Negeri Sabah dikeluarkan

Pekeliling Perkhidmatan ini bertujuan untuk memaklumkan kawasan pedalaman di Negeri Sabah bagi maksud Bayaran Insentif Pedalaman.

Kawasan Pedalaman

Senarai kawasan pedalaman yang telah dipersetujui oleh Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah bagi maksud Bayaran Insentif Pedalaman adalah seperti di Lampiran A.

Tarikh Kuatkuasa

Surat Pekeliling ini berkuatkuasa mulai 1 Mei 2000.

 

SPP Bil.01/2000 Pekeliling Bayaran Insentif Pedalaman Negeri Sabah

Secara ringkasnya, pekeliling ini mengenai pemakluman kawasan pedalaman di Negeri Sabah bagi maksud Bayaran Insentif Pedalaman.

Nama Pekeliling : Bayaran Insentif Pedalaman Negeri Sabah

Format Fail : PDF

Download : SPP Bil.01/2000 Pekeliling Bayaran Insentif Pedalaman Negeri Sabah

Oleh : Timbalan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam, Malaysia.

Add Comment