SPI Bil.23/1998 Pekeliling Kebenaran Bagi Murid-Murid Menduduki Peperiksaan Awam

Kebenaran Bagi Murid-Murid Menduduki Peperiksaan Awam

 

Tujuan Pekeliling Kebenaran Bagi Murid-Murid Menduduki Peperiksaan Awam dikeluarkan

Surat Pekeliling lkhtisas ini dikeluarkan dengan tujuan memperingat dan menegaskan kepada semua Pengetua dan Guru Besar bahawa murid-murid yang layak, mengikut syarat-syarat yang sedia ada, adalah  berhak mengambil peperiksaan awam.

Perhatian

Pengetua dan Guru Besar tidak dibenarkan sama sekali menyekat mana-mana murid daripada mengambil peperiksaan, dengan apa alasan sekalipun, walaupun misalnya kerana bimbang pencapaian murid itu nanti akan menjejaskan prestasi keputusan peperiksaan keseluruhan sekolah. Murid-murid yang ditempatkan dalam kelas inklusif atau  kelas percantuman (Program Pendidikan Khas) di sekolah menengah dan sekolah rendah harian biasa, hendaklah juga dibenarkan mengambil peperiksaan awam UPSR, PMR, SPM atau sepertinya, bersama-sama dengan murid-murid lain. Walau bagaimanapun, dalam menyediakan  analisis pencapaian peperiksaan, pihak sekolah bolehiah membuat analisis berasingan bagi murid-murid pendidikan khas.

Pelaksanaan

Sila  maklumkan  kandungan  Surat Pekeliling  lkhtisas ini  kepada semua  Pengetua dan Guru Besar di negeri Y.Bhg. Dato’/Datin/Tuan/Puan.

SPI Bil.23/1998 Pekeliling Kebenaran Bagi Murid-Murid Menduduki Peperiksaan Awam

Secara ringkasnya, pekeliling ini menegaskan kepada semua Pengetua dan Guru Besar bahawa murid-murid yang layak, mengikut syarat-syarat yang sedia ada, adalah  berhak mengambil peperiksaan awam.

Nama Pekeliling : Kebenaran Bagi Murid-Murid Menduduki Peperiksaan Awam

Format Fail : PDF

Download : SPI Bil.23/1998 Pekeliling Kebenaran Bagi Murid-Murid Menduduki Peperiksaan Awam

Oleh : Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia

Add Comment