SPI Bil.19/1998 Pekeliling Penggunaan Budi Bicara Ketika Mengambil Tindakan

Penggunaan Budi Bicara Ketika Mengambil Tindakan

 

Tujuan Pekeliling Penggunaan Budi Bicara Ketika Mengambil Tindakan dikeluarkan

Pekeliling ini bertujuan untuk memberitahu penggunaan budi bicara ketika mengambil tindakan.

Latar Belakang

Jawatan Guru Besar sekolah rendah (Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Bukan Siswazah DG5atau DG4) dan jawatan Pengetua sekolah menengah (Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah DG2 atau DG1) adalah jawatan kenaikan pangkat. Perlantikan Guru Besar dan Pengetua bagi sekolah-sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan dibuat oleh Kementerian Pendidikan. Sekolah Menengah dan Sekolah Rendah Mubaligh, sama ada sebagai sekolah kerajaan atau sekolah bantuan kerajaan adalah tertakluk kepada peraturan ini.

Perhatian

Calon-calon yang dicadangkan ke jawatan Guru Besar dan Pengetua sekolah mubaligh hendaklah terdiri daripada kalangan guru-guru yang memenuhi syarat kenaikan pangkat. Sehubungan dengan itu, Jabatan Pendidikan Negeri hendaklah mengemukakan senarai nama guru-guru yang layak untuk dipertimbangkan ke jawatan tersebut ke Kementerian Pendidikan setelah diperakukan, Jabatan Pendidikan Negeri hendaklah memaklumkan keputusan kepada pihak mubaligh sekolah-sekolah yang berkenaan.

Pelaksanaan

Dengan Surat Pekeliling lkhtisas ini, Surat Pekeliling lkhtisas Bil. 3/1977 Perlantikan Guru Besar Sekolah-sekolah Menengah/Rendah Mubaligh, rujukan KP.8503/X/(6) bertarikh 9 Februari 1977, adalah terbatal.

SPI Bil.19/1998 Pekeliling Penggunaan Budi Bicara Ketika Mengambil Tindakan

Secara ringkasnya, pekeliling ini memberitahu penggunaan budi bicara ketika mengambil tindakan.

Nama Pekeliling : Penggunaan Budi Bicara Ketika Mengambil Tindakan

Format Fail : PDF

Download : SPI Bil.19/1998 Pekeliling Penggunaan Budi Bicara Ketika Mengambil Tindakan

Oleh : Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia

Add Comment