SPI Bil.14/2000 Pekeliling Sambutan Hari Kemerdekaan Peringkat Sekolah Sempena Sambutan Perayaan Bulan Kemerdekaan Ke- 51, Tahun 2008

Sambutan Hari Kemerdekaan Peringkat Sekolah Sempena Sambutan Perayaan Bulan Kemerdekaan Ke- 51, Tahun 2008

Tujuan Pekeliling Sambutan Hari Kemerdekaan Peringkat Sekolah Sempena Sambutan Perayaan Bulan Kemerdekaan Ke- 51, Tahun 2008 dikeluarkan

Surat siaran ini adalah bertujuan untuk memaklumkan tambahan ke atas perkara dalam Surat Pekeliling Ikhtisas, rujukan KP. (BS) 8591 /Jld XV/(14) bertarikh  10 Ogos 2000 dan Surat Siaran, rujukan KP. (BS) 8591/Jld.XV/(14A) bertarikh 18 Ogos 2000 mengenai Sambutan Hari Kemerdekaan Peringkat Sekolah.

Perhatian

Sehubungan dengan itu, selain daripada beberapa aktiviti utama dan sampingan, pada tahun 2008 ini, pihak sekolah diminta oleh “Jawatankuasa Pusat Perayaan Bulan Kemerdekaan” untuk melaksanakan beberapa aktiviti sokongan dalam perayaan tersebut (huraian aktiviti seperti lampiran).

Pelaksanaan

Sila   maklumkan  kandungan  surat  siaran  ini  kepada  semua  sekolah  di negeri Y. Bhg.  Dato’ / Datin/ Tuan/ Puan.

SPI Bil.14/2000 Pekeliling Sambutan Hari Kemerdekaan Peringkat Sekolah Sempena Sambutan Perayaan Bulan Kemerdekaan Ke- 51, Tahun 2008

Secara ringkasnya, pekeliling ini memaklumkan tambahan ke atas perkara dalam Surat Pekeliling Ikhtisas, rujukan KP. (BS) 8591 /Jld XV/(14) bertarikh  10 Ogos 2000 dan Surat Siaran, rujukan KP. (BS) 8591/Jld.XV/(14A) bertarikh 18 Ogos 2000 mengenai Sambutan Hari Kemerdekaan Peringkat Sekolah.

Nama Pekeliling : Sambutan Hari Kemerdekaan Peringkat Sekolah Sempena Sambutan Perayaan Bulan Kemerdekaan Ke- 51, Tahun 2008

Format Fail : PDF

Download : SPI Bil.14/2000 Pekeliling Sambutan Hari Kemerdekaan Peringkat Sekolah Sempena Sambutan Perayaan Bulan Kemerdekaan Ke- 51, Tahun 2008

Oleh : Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran

Add Comment