SPI Bil.13/2002 Pekeliling Larangan Penggabungan Lembaga Pengelola Sekolah

LARANGAN PENGGABUNGAN LEMBAGA PENGELOLA SEKOLAH

 

Tujuan Pekeliling Larangan Penggabungan Lembaga Pengelola Sekolah dikeluarkan

Pekeliling Perkhidmatan ini bertujuan untuk memberitahu akanLarangan Penggabungan Lembaga Pengelola Sekolah.

Latar Belakang

Semua sekolah kerajaan, sekolah bantuan kerajaan dan sekolah swasta yang ditetapkan untuk mempunyai Suratcara Pengelolaan di bawah Seksyen 53 (1) atau Seksyen 53 (3) Akta Pendidikan 1996 hendaklah memastikan bahawa Suratcara Pengelolaan itu memperuntukkan mengenai penubuhan Lembaga Pengelola bagi sekolah berkenaan sahaja.

Perkara yang Pengurusan Sekolah tidak dibenarkan

  1. bergabung dengan mana-mana Lembaga Pengelola yang ditubuhkan bagi manamana sekolah lain; atau
  2. terlibat dalam pengurusan mana-mana sekolah lain.

Pelaksanaan

Sila maklumkan kandungan Surat Pekeliling Ikhtisas ini kepada pegawai yang bertanggungjawab di Jabatan Pendidikan Negeri, Pejabat Pendidikan Bahagian/Daerah dan Pengetua serta Guru Besar sekolah di bawah pentadbiran Y.Bhg. Datuk/Dato’/Tuan/Puan.

SPI Bil.13/2002 Pekeliling Larangan Penggabungan Lembaga Pengelola Sekolah

Secara ringkasnya, pekeliling ini memberitahu akanLarangan Penggabungan Lembaga Pengelola Sekolah.

Nama Pekeliling : Larangan Penggabungan Lembaga Pengelola Sekolah

Format Fail : PDF

Download : SPI Bil.13/2002 Pekeliling Larangan Penggabungan Lembaga Pengelola Sekolah

Oleh : Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia

Add Comment