SPI Bil.11/1994 Pekeliling Penggunaan Bahan Tambahan Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Mata Pelajaran Kajian Tempatan Tahun 4 Dan Sains Tahun 4 Di Sekolah Rendah

Penggunaan Bahan Tambahan Dalam Pengajaran Dan  Pembelajaran Mata Pelajaran Kajian Tempatan Tahun 4  Dan Sains Tahun 4 Di Sekolah Rendah

 

Tujuan Pekeliling Penggunaan Bahan Tambahan Dalam Pengajaran Dan  Pembelajaran Mata Pelajaran Kajian Tempatan Tahun 4  Dan Sains Tahun 4 Di Sekolah Rendah dikeluarkan

Surat Pekeliling ini adalah untuk memaklumkan tentang penggunaan bahan tambahan dalam pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Kajian Tempatan Tahun 4 dan Sains Tahun 4 di sekolah rendah.

Perhatian

Pelaksanaan mata pelajaran Kajian Tempatan Tahun 4 dan Sains Tahun 4 di sekolah rendah dimulakan pada sesi persekolahan 1994/1995. Untuk makluman, buku teks bagi kedua-dua mata pelajaran ini hanya akan sampai ke sekolah selepas sesi persekolahan 1994/1995 dimulakan. Untuk membantu melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dengan ketiadaan buku teks, guru-guru boleh menggunakan bahan tambahan seperti Pukal Latihan Sains Sekolah Rendah (PULSAR), Buku Contoh Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Kajian Tempatan, contoh pengajaran dan pembelajaran yang telah dihasilkan semasa kursus orientasi peringkat pusat, negeri dan daerah, serta bahan-bahan lain yang dapat membantu pengajaran dan pembelajaran dengan berkesan.

Pelaksanaan

Sila edarkan Surat Pekeliling ini kepada semua sekolah rendah untuk tindakan selanjutnya.

SPI Bil.11/1994 Pekeliling Penggunaan Bahan Tambahan Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Mata Pelajaran Kajian Tempatan Tahun 4 Dan Sains Tahun 4 Di Sekolah Rendah

Secara ringkasnya, pekeliling ini memaklumkan tentang penggunaan bahan tambahan dalam pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Kajian Tempatan Tahun 4 dan Sains Tahun 4 di sekolah rendah.

Nama Pekeliling : Penggunaan Bahan Tambahan Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Mata Pelajaran Kajian Tempatan Tahun 4 Dan Sains Tahun 4 Di Sekolah Rendah

Format Fail : PDF

Download : SPI Bil.11/1994 Pekeliling Penggunaan Bahan Tambahan Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Mata Pelajaran Kajian Tempatan Tahun 4 Dan Sains Tahun 4 Di Sekolah Rendah

Oleh : Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia

Add Comment