SPI Bil.10/1993 Pekeliling Penggunaan Buku Kerja Di Sekolah

Penggunaan Buku Kerja Di Sekolah

 

Tujuan Pekeliling Penggunaan Buku Kerja Di Sekolah dikeluarkan

Pekeliling Perkhidmatan ini bertujuan untuk menegaskan Peraturan Penggunaan Buku Kerja Di Sekolah

Pekeliling yang disebut

  1. Surat KP.BT.8772/1990/SP/(22) bertarikh 5 Januari 1990.
  2. Surat KP.BT.8772/1990/SP/(23) bertarikh 1 Jun 1990.
  3. Surat KP.BT.9010/(30) bertarikh 2 Oktober 1991.

Latar Belakang

Bagaimanapun, setelah adanya peraturan-peraturan dikeluarkan, Kementerian ini masih mendapati ada sebilangan sekolah-sekolah yang tidak mematuhi arahan pekeliling tersebut.

Tegasan

Sehubungan dengan itu, saya ingin menegaskan bahawa pekeliling-pekeliling ini masih berkuatkuasa. Oleh yang demikian, tuan adalah dikehendaki mengambil tindakan bagi menentukan supaya sekolah-sekolah benar-benar mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan

Untuk rujukan, bersama-sama ini disertakan salinan surat-surat pekeliling tersebut untuk tuan panjangkan kepada semua Pegawai Pendidikan Daerah/Bahagian, Pengetua dan Guru Besar di negeri tuan untuk tindakan selanjutnya.

SPI Bil.10/1993 Pekeliling Penggunaan Buku Kerja Di Sekolah

Secara ringkasnya, pekeliling ini menegaskan Peraturan Penggunaan Buku Kerja Di Sekolah

Nama Pekeliling : Penggunaan Buku Kerja Di Sekolah

Format Fail : PDF

Download : SPI Bil.10/1993 Pekeliling Penggunaan Buku Kerja Di Sekolah

Oleh : Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia

Add Comment