SPI Bil.09/1995 Pekeliling Rancangan Kegiatan Sekolah Selepas Peperiksaan UPSR Bagi Murid-Murid Tahun 6

Rancangan Kegiatan Sekolah Selepas Peperiksaan UPSR Bagi Murid-Murid Tahun 6

 

Tujuan Pekeliling Rancangan Kegiatan Sekolah Selepas Peperiksaan UPSR Bagi Murid-Murid Tahun 6 dikeluarkan

Pekeliling Perkhidmatan ini bertujuan mencadangkan pihak sekolah merancang dan melaksanakan program, projek dan aktiviti yang dapat mendatangkan faedah dan manfaat kepada murid-murid tahun 6 selepas UPSR.

Latar Belakang

Sebagaimana Y.Bhg. Dato’/Tuan sedia maklum, selepas tamat peperiksaan UPSR, murid-murid khasnya di Tahun 6, kurang tertarik untuk datang ke sekolah. Untuk menarik minat murid-murid supaya terus hadir di sekolah, adalah dicadangkan pihak sekolah merancang dan melaksanakan program, projek dan aktiviti yang dapat mendatangkan faedah dan manfaat kepada mereka.

Pelaksanaan

Harap maklumkan dengan segera kandungan Surat Pekeliling ini kepada semua Guru Bear di bawah pentadbiran Y.Bhg. Dato’/Tuan.

SPI Bil.09/1995 Pekeliling Rancangan Kegiatan Sekolah Selepas Peperiksaan UPSR Bagi Murid-Murid Tahun 6

Secara ringkasnya, pekeliling ini mencadangkan pihak sekolah merancang dan melaksanakan program, projek dan aktiviti yang dapat mendatangkan faedah dan manfaat kepada murid-murid tahun 6 selepas UPSR.

Nama Pekeliling : Rancangan Kegiatan Sekolah Selepas Peperiksaan UPSR Bagi Murid-Murid Tahun 6

Format Fail : PDF

Download : SPI Bil.09/1995 Pekeliling Rancangan Kegiatan Sekolah Selepas Peperiksaan UPSR Bagi Murid-Murid Tahun 6

Oleh : Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia

Add Comment