SPI Bil.09/1993 Pekeliling Kerja Kursus Untuk Penilaian Menengah Rendah

Kerja Kursus Untuk Penilaian Menengah Rendah

 

Tujuan Pekeliling Kerja Kursus Untuk Penilaian Menengah Rendah dikeluarkan

Pekeliling Perkhidmatan ini mewajibkan pelajar-pelajar sekolah menengah membuat kerja kursus untuk mata pelajaran Sejarah, Geografi dan Kemahiran Hidup

Perhatian

  1. Guru yang mengajar mata pelaajran di Tingkatan 3 yang melibatkan kerja kursus perlulah terdiri daripada guru terlatih dan mengikut opsyen.
  2. Guru yang mengajar mata pelajaran yang mempunyai kerja kursus tidak dibebankan dengan mengajar terlalu banyak kelas Tingkatan 3.
  3. Perlu diadakan giliran (rotation) bagi guru-guru yang mengajar Tingkatan 3 yang melibatkan kerja kursus.
  4. Mengambilkira pelaksanaan kerja kursus dalam menyusun takwim sekolah

Pelaksanaan

Sila maklumkan kandungan Surat Pekeliling Ikhtisas ini kepada semua Pengetua di negeri tuan.

SPI Bil.09/1993 Pekeliling Kerja Kursus Untuk Penilaian Menengah Rendah

Secara ringkasnya, pekeliling ini mewajibkan pelajar-pelajar sekolah menengah membuat kerja kursus untuk mata pelajaran Sejarah, Geografi dan Kemahiran Hidup

Nama Pekeliling : Kerja Kursus Untuk Penilaian Menengah Rendah

Format Fail : PDF

Download : SPI Bil.09/1993 Pekeliling Kerja Kursus Untuk Penilaian Menengah Rendah

Oleh : Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia

Add Comment