SPI Bil.07/1994 Pekeliling Peruntukan Masa KBSR bagi Seminggu Dan Jadual Pelaksanaan Mata-Mata Pelajaran KBSR

Peruntukan Masa KBSR bagi Seminggu Dan Jadual Pelaksanaan Mata-Mata Pelajaran KBSR

Tujuan Pekeliling Peruntukan Masa KBSR bagi Seminggu Dan Jadual Pelaksanaan Mata-Mata Pelajaran KBSR dikeluarkan

Surat Pekeliling Ikhtisas ini adalah untuk memaklumkan tentang peruntukan masa KBSR bagi seminggu dan jadual pelaksanaan mata-mata pelajaran KBSR.

Peruntukan masa KBSR bagi seminggu

  1. Tahap I – 1,350 minit seminggu
  2. Tahap II – 1,440 minit seminggu

Manakala peruntukan masa KBSR bagi setiap mata pelajaran adalah seperti di Lampiran I.

Perhatian

Manakala peruntukan masa KBSR bagi setiap mata pelajaran adalah seperti di Lampiran I.

Pelaksanaan

Sila edarkan Surat Pekeliling ini kepada semua sekolah rendah serta maktab perguruan untuk tindakan selanjutnya.

SPI Bil.07/1994 Pekeliling Peruntukan Masa KBSR bagi Seminggu Dan Jadual Pelaksanaan Mata-Mata Pelajaran KBSR

Secara ringkasnya, pekeliling ini memaklumkan tentang peruntukan masa KBSR bagi seminggu dan jadual pelaksanaan mata-mata pelajaran KBSR.

Nama Pekeliling : Peruntukan Masa KBSR bagi Seminggu Dan Jadual Pelaksanaan Mata-Mata Pelajaran KBSR

Format Fail : PDF

Download : SPI Bil.07/1994 Pekeliling Peruntukan Masa KBSR bagi Seminggu Dan Jadual Pelaksanaan Mata-Mata Pelajaran KBSR

Oleh : Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia

Add Comment