SPI Bil.07/1993 Pekeliling Pengumuman Penyeragaman Bentuk Huruf Bahasa Tamil Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil Mulai Tahun Akademik 1993/1994

Pengumuman Penyeragaman Bentuk Huruf Bahasa Tamil Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil  Mulai Tahun Akademik 1993/1994

 

Tujuan Pekeliling Pengumuman Penyeragaman Bentuk Huruf Bahasa Tamil Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil Mulai Tahun Akademik 1993/1994 dikeluarkan

Surat Pekeliling ini adalah untuk memaklumkan mengenai penggunaan penyeragaman bentuk huruf Bahasa Tamil dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Tamil di semua peringkat sekolah dan maktab perguruan Kementerian Pendidikan Malaysia.

Perhatian

Mulai dari tahun Akademik 1993/1994 Penyeragaman bentuk huruf Bahasa tamil (Lampiran 1) akan dilaksanakan dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Tamil di semua peringkat sekolah dan maktab perguruan Kementerian Pendidikan Malaysia.

Percetakan Buku Teks dan Buku Kerja dan Pengujian kertas-kertas peperiksaan awam dengan menggunakan penyeragaman bentuk huruf Bahasa Tamil akan dilaksanakan.

Pelaksanaan

Sila edarkan Pekeliling ini kepada semua sekolah untuk makluman dan tindakan selanjutnya.

SPI Bil.07/1993 Pekeliling Pengumuman Penyeragaman Bentuk Huruf Bahasa Tamil Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil Mulai Tahun Akademik 1993/1994

Secara ringkasnya, pekeliling ini mengenai penggunaan penyeragaman bentuk huruf Bahasa Tamil dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Tamil di semua peringkat sekolah dan maktab perguruan Kementerian Pendidikan Malaysia.

Nama Pekeliling : Pengumuman Penyeragaman Bentuk Huruf Bahasa Tamil Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil Mulai Tahun Akademik 1993/1994

Format Fail : PDF

Download : SPI Bil.07/1993 Pekeliling Pengumuman Penyeragaman Bentuk Huruf Bahasa Tamil Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil Mulai Tahun Akademik 1993/1994

Oleh : Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia

Add Comment