SPI Bil.06/1998 Pekeliling Menjaga Kesihatan Pelajar Di Sekolah

Menjaga Kesihatan Pelajar Di Sekolah

 

Tujuan Pekeliling Menjaga Kesihatan Pelajar Di Sekolah dikeluarkan

Surat Pekeliling lkhtisas ini bertujuan untuk mengingatkan semua Jabatan Pendidikan Negeri, Pejabat Pendidikan Daerah/Bahagian dan sekolah supaya proaktif dan prihatin terhadap aspekaspek kesihatan pelajar, khususnya yang ada kaitan dengan perkembangan kesihatan rohani, emosi dan sosial mereka. Perkembangan pelajar secara menyeluruh dan bersepadu berlandaskan Falsafah Pendidikan Negara perlu sentiasa dihayati.

Latar Belakang

Kebelakangan ini pelbagai pihak, khususnya ibu bapa, sentiasa peka dan prihatin atas apa jua kejadian yang berlaku di sekolah. Kenaikan harga jualan makanan di kantin sekolah, denggi, tandas kotor dan penderaan murid adalah antara masalah kesihatan yang kerap menjadi isu. Walaupun minat yang ditunjukkan itu adalah positif, bagi tujuan perkembangan pendidikan, namun tanggapan negatif yang kerap menyusulinya boleh menjejaskan imej baik keseluruhan warga pendidik dan profesion keguruan. Segala kejadian yang dilaporkan oleh ibu bapa dapat dielakkan sekiranya pentadbir sekolah dan guru bersikap proaktif, dan bertindak lebih awal menangani perkara-perkara yang boleh dijadikan isu.

Tindakan Sekolah

 1. Elakkan aktiviti yang boleh mendedahkan pelajar, untuk jangkamasa yang lama, kepada keadaan cuaca yang boleh menjejaskan kesihatan mereka, seperti jerebu dan cuaca panas.
 2. Pastikan premis dan persekitaran sekolah , termasuk asrama dan kantin , sentiasa dalam keadaan bersih, selesa dan selamat, supaya pelajar tidak dijangkiti penyakit.
 3. Melaporkan semua kes penyakit berjangkit kepada Pejabat Kesihatan yang berhampiran dan tidak membenarkan pelajar yang disahkan menghidapi penyakit berjangkit hadir ke sekolah untuk suatu tempoh yang difikirkan wajar.
 4. Mengawal selia penyediaan dan penjualan makanan di kantin dan asrama supaya kejadian keracunan makanan di sekolah dapat dielakkan.
 5. Mengawasi secara berterusan penjualan makanan di kantin, supaya makanan untuk pelajar mencukupi, harga jualan dipatuhi seperti dalam perianjian, dan sesuai dengan kemampuan perbelanjaan harian pelajar.
 6. Menangani masalah disiplin pelajar dengan mewujudkan persekitaran sosial sekolah yang dapat membantu perkembangan emosi, rohani dan sosial yang sihat.
 7. Menggalakkan penyertaan dan kerjasama ibu bapa, komuniti setempat serta agensiagensi kesihatan dalam mewujudkan sekolah sihat sesuai dengan konsep dan matlamat Program Bersepadu Sekolah Sihat yang telah dilancarkan oleh Y.B. Menteri Pendidikan Malaysia pada tahun 1997.
 8. Melaksanakan saranan dan cadangan yang terkandung dalam surat-surat siaran, pekeliling-pekeliling ikhtisas dan buku-buku panduan yang disediakan dan disiarkan dan semasa ke semasa.

Peraturan Pendidikan

Federation Of Malaya The Registration Of Schools ordinance, 1950 Schools (General) Regulations 1951.

Surat Pekeliling  Ikhtisas

 1. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/1981 Jualan Makanan Dan Minuman di Kantin-Kantin Sekolah Untuk Murid-Murid Berbilang Ugama.
 2. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 4/1981 Kebersihan di Sekolah-Sekolah.
 3. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.2/1982 Kempen Anti Denggi Di Sekolah-Sekolah.
 4. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/1983 Garis Panduan Kempen Anti Merokok di Sekolah-Sekolah.
 5. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 2/1983 Kantin Sekolah.
 6. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 5/1983 Rancangan Mencantik Dan Mengindahkan Sekolah Dan Kawasannya (Landscaping).
 7. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 5/1988 Penyakit Dernam Kepialu (Tifoid), Taun (Kolera), Penyakit Kuning (HepatitisB), dan Keracunan Makanan.
 8. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 8/1988 Keselamatan Diri Pelajar Di Sekolah.
 9. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 15/1988 Penyenggaran dan keceriaan Maktab Perguruan/Politeknik/ Sekolah.
 10. Surat Pekeliling lkhtisas Bil. 2/1989 Rancangan Kesihatan Sekolah.
 11. Surat Pekeliling lkhtisas Bil. 14/1989 Kebersihan Sekolah.
 12. Surat Pekeliling lkhtisas Bil. 1/1985 Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Jasmani Dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokunkulum Dan Sukan Di Dalam dan Di Luar Sekolah.
 13. Surat Pekeliling lkhtisas Bil. 5/1985 Keracunan Makanan di Sekolah-Sekolah.
 14. Surat Pekeliling lkhtisas Bil. 2/1986 Penampilan Diri Pelajar, Kekemasan Kerapian Berpakaian.
 15. Surat Pekeliling lkhtisas Bil. 6/1987 Amalan Kebersihan di Sekolah.

Garis Panduan

 1. Garis Panduan Kantin Sekolah Cetakan Pertama 1989.
 2. Amalan Kebersihan Sekolah – Garis Panduan Cetakan Pertama 1997.
 3. Amalan Kebersihan Sekolah – Panduan Aktiviti Cetakan Pertama 1997.
 4. Program Bersepadu Sekolah Sihat Cetakan Pertama 1997.
 5. Rekod Kesihatan Murid.

Pelaksanaan

Sila maklumkan kandungan Surat Pekeliling lkhtisas ini kepada semua sekolah di negeri Y.Bhg. Dato’/Datin/Tuan/Puan.

SPI Bil.06/1998 Pekeliling Menjaga Kesihatan Pelajar Di Sekolah

Secara ringkasnya, pekeliling ini mengingatkan semua Jabatan Pendidikan Negeri, Pejabat Pendidikan Daerah/Bahagian dan sekolah supaya proaktif dan prihatin terhadap aspekaspek kesihatan pelajar, khususnya yang ada kaitan dengan perkembangan kesihatan rohani, emosi dan sosial mereka.

Nama Pekeliling : Menjaga Kesihatan Pelajar Di Sekolah

Format Fail : PDF

Download : SPI Bil.06/1998 Pekeliling Menjaga Kesihatan Pelajar Di Sekolah

Oleh : Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia

Add Comment