SPI Bil.04/1998 Pekeliling Penyeragaman Kutipan Yuran Sekolah Pendidikan Khas

Penyeragaman Kutipan Yuran Sekolah Pendidikan Khas

Tujuan Penyeragaman Kutipan Yuran Sekolah Pendidikan Khas dikeluarkan

Surat Pekeliling lkhtisas ini dikeluarkan dengan tujuan memaklumkan keputusan Kementerian Pendidikan untuk menyeragamkan jenis dan kadar yuran yang dipungut daripada murid-murid sekolah pendidikan khas supaya sama dengan kadar yang ditetapkan oleh Jabatan Sekolah (kecuali bagi item-item tertentu yang tertakluk kepada status ekonomi ibu bapa atau penjaga murid)

Jenis dan Kadar Yuran

yuran

Pelaksanaan

Sila maklumkan kandungan Surat Pekeliling lkhtisas ini kepada sekolah-sekolah yang berkenaan di negeri Y.Bhg. Dato’/Datin/Tuan/Puan.

SPI Bil.04/1998 Pekeliling Penyeragaman Kutipan Yuran Sekolah Pendidikan Khas

Secara ringkasnya, pekeliling ini memaklumkan keputusan Kementerian Pendidikan untuk menyeragamkan jenis dan kadar yuran yang dipungut daripada murid-murid sekolah pendidikan khas

Nama Pekeliling : Penyeragaman Kutipan Yuran Sekolah Pendidikan Khas

Format Fail : PDF

Download : SPI Bil.04/1998 Pekeliling Penyeragaman Kutipan Yuran Sekolah Pendidikan Khas

Oleh : Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia

Add Comment