SPI Bil.04/1997 Pekeliling Hukuman Ke Atas Murid Menghisap Rokok

Hukuman Ke Atas Murid Menghisap Rokok

 

Tujuan Pekeliling Hukuman Ke Atas Murid Menghisap Rokok dikeluarkan

Surat Pekeliling Ikhtisas ini bertujuan untuk memberi arahan semua Pengetua dan Guru Besar mengambil tindakan ke atas murid yang didapati bersalah menghisap rokok.

Perhatian

Surat Pekeliling Ikhtisas ini hendaklah dibaca bersama dengan Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 6a/1975: Disiplin Murid-Murid Menghisap Rokok, perkara 2 (iv) (a).

Hukuman

Kesalahan Kali Pertama          : Rotan 1 kali

Kesalahan Kali Kedua             : Rotan 2 kali

Kesalahan Kali Ketiga             : Rotan 3 kali

Kesalahan Kali Keempat        : Gantung Persekolahan (selama tempoh tidak melebihi 14 hari)

Kesalahan Kali Kelima           : Buang Sekolah

Pelaksanaan

Sila maklumkan kandungan Surat Pekeliling Ikhtisas ini kepada semua sekolah di negeri Y.Bhg. Dato’/Datuk/Tuan/Puan.

SPI Bil.04/1997 Pekeliling Hukuman Ke Atas Murid Menghisap Rokok

Secara ringkasnya, pekeliling ini memberi arahan semua Pengetua dan Guru Besar mengambil tindakan ke atas murid yang didapati bersalah menghisap rokok.

Nama Pekeliling : Hukuman Ke Atas Murid Menghisap Rokok

Format Fail : PDF

Download : SPI Bil.04/1997 Pekeliling Hukuman Ke Atas Murid Menghisap Rokok

Oleh : Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia

Add Comment