SPI Bil.04/1992 Pekeliling Panduan Penubuhan dan Pengurusan Persatuan Silat Sekolah

Panduan Penubuhan dan Pengurusan Persatuan Silat Sekolah

 

Tujuan Pekeliling Panduan Penubuhan dan Pengurusan Persatuan Silat Sekolah dikeluarkan

Surat Pekeliling Ikhtisas adalah bertujuan untuk memberikan panduan bagi penubuhan dan pengurusan persatuan silat di sekolah. Sekolah-sekolah yang bercadang atau sudahpun menubuhkan Persatuan Silat, hendaklah mematuhi keperluan pekeliling ini.

Pelaksanaan

Y.B. Datuk/Tuan/Puan adalah diminta menyampaikan kandungan Surat Pekeliling Ikhtisas ini kepada sekolah-sekolah di bawah jagaan Y.B. Datuk/Tuan/Puan.

SPI Bil.04/1992 Pekeliling Panduan Penubuhan dan Pengurusan Persatuan Silat Sekolah

Secara ringkasnya, pekeliling ini mengenai memberikan panduan bagi penubuhan dan pengurusan persatuan silat di sekolah. Sekolah-sekolah yang bercadang atau sudahpun menubuhkan Persatuan Silat, hendaklah mematuhi keperluan pekeliling ini.

Nama Pekeliling : Panduan Penubuhan dan Pengurusan Persatuan Silat Sekolah

Format Fail : PDF

Download : SPI Bil.04/1992 Pekeliling Panduan Penubuhan dan Pengurusan Persatuan Silat Sekolah

Oleh : Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia

Add Comment