SPI Bil.03/1994 Pekeliling Penggunaan Istilah “Tanpa Cacat”

Penggunaan Istilah “Tanpa Cacat”

 

Tujuan Pekeliling Penggunaan Istilah “Tanpa Cacat” dikeluarkan

Surat Pekeliling ini adalah untuk memaklumkan tentang penggunaan istilah yang sesuai untuk “zero defect”.

Perhatian

Mulai dari tarikh surat Pekeliling ini istilah “tanpa cacat” bolehlah digunakan untuk menggantikan istilah “zero defect” di semua peringkat pendidikan.

Pelaksanaan

Sila edarkan Surat pekeliling ini kepada semua sekolah rendah dan sekolah menengah serta semua maktab perguruan untuk tindakan selanjutnya.

SPI Bil.03/1994 Pekeliling Penggunaan Istilah “Tanpa Cacat”

Secara ringkasnya, pekeliling ini memaklumkan tentang penggunaan istilah yang sesuai untuk “zero defect”.

Nama Pekeliling : Penggunaan Istilah “Tanpa Cacat”

Format Fail : PDF

Download : SPI Bil.03/1994 Pekeliling Penggunaan Istilah “Tanpa Cacat”

Oleh : Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia

Add Comment