SPI Bil.02/2000 Pekeliling Peruntukan Waktu Untuk Mata Pelajaran Sains Dalam Kumpulan Teras Peringkat Menengah Atas

Peruntukan Waktu Untuk Mata Pelajaran Sains Dalam Kumpulan Teras Peringkat Menengah Atas

 

Tujuan Pekeliling Peruntukan Waktu Untuk Mata Pelajaran Sains Dalam Kumpulan Teras Peringkat Menengah Atas dikeluarkan

Surat Pekeliling lkhtisas ini dikeluarkan dengan tujuan untuk memaklumkan kepada semua pihak yang berkenaan supaya memperuntukkan lima waktu seminggu bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran sains dalam kumpulan teras dengan serta merta.

Latar Belakang

Mengikut Akta Pendidikan 1996 P.U. (A)531, peruntukan waktu untuk mata pelajaran Sains dalam kumpulan teras adalah lima waktu seminggu.

Pelaksanaan

Sila maklumkan kandungan Surat Pekeliling lkhtisas ini kepada pegawai-pegawai yang berkenaan di Jabatan Pendidikan Negeri, Pejabat Pendidikan Bahagian/Daerah dan semua pengetua sekolah menengah di negeri Y.Bhg. Dato’/Datuk/Tuan.

SPI Bil.02/2000 Pekeliling Peruntukan Waktu Untuk Mata Pelajaran Sains Dalam Kumpulan Teras Peringkat Menengah Atas

Secara ringkasnya, pekeliling ini dikeluarkan dengan tujuan untuk memaklumkan kepada semua pihak yang berkenaan supaya memperuntukkan lima waktu seminggu bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran sains dalam kumpulan teras dengan serta merta.

Nama Pekeliling : Peruntukan Waktu Untuk Mata Pelajaran Sains Dalam Kumpulan Teras Peringkat Menengah Atas

Format Fail : PDF

Download : SPI Bil.02/2000 Pekeliling Peruntukan Waktu Untuk Mata Pelajaran Sains Dalam Kumpulan Teras Peringkat Menengah Atas

Oleh : Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia

Add Comment