SPI Bil.02/1997 Pekeliling Pengiktirafan Persatuan Seni Bela Diri Sebagai Persatuan Pakaian Seragam Sekolah

Pengiktirafan Persatuan Seni Bela Diri Sebagai Persatuan Pakaian Seragam Sekolah

 

Tujuan Pekeliling Pengiktirafan Persatuan Seni Bela Diri Sebagai Persatuan Pakaian Seragam Sekolah dikeluarkan

Tujuan Surat Pekeliling ini ialah untuk memaklumkan ketetapan Kementerian Pendidikan Malaysia mengiktiraf kegiatan Seni Bela Diri sebagai Pasukan Pakaian Seragam Sekolah.

Perkara yang Perlu dipatuhi

  1. Persatuan/Kelab/Pasukan yang ditubuhkan hendaklah bergabung dengan badan induk yang berdaftar.
  2. Kurikulum latihan hendaklah tetap dan diiktiraf oleh badan induk.
  3. Sistem pengiktirafan hendaklah jelas dan diterima pakai oleh badan induk.
  4. Semua anggota hendaklah memakai pakaian seragam yang lengkap semasa menjalankan latihan atau di majlis-majlis rasmi sekolah.

Pelaksanaan

Sila maklumkan ketetapan ini kepada semua sekolah di negeri Y.Bhg. Dato’/Datuk/Tuan/Puan.

SPI Bil.02/1997 Pekeliling Pengiktirafan Persatuan Seni Bela Diri Sebagai Persatuan Pakaian Seragam Sekolah

Secara ringkasnya, pekeliling ini memaklumkan ketetapan Kementerian Pendidikan Malaysia mengiktiraf kegiatan Seni Bela Diri sebagai Pasukan Pakaian Seragam Sekolah.

Nama Pekeliling : Pengiktirafan Persatuan Seni Bela Diri Sebagai Persatuan Pakaian Seragam Sekolah

Format Fail : PDF

Download : SPI Bil.02/1997 Pekeliling Pengiktirafan Persatuan Seni Bela Diri Sebagai Persatuan Pakaian Seragam Sekolah

Oleh : Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia

Add Comment