SPI Bil.01/1998 Pekeliling Alternatif Meringankan Beban Tugas Guru Kemahiran Hidup Sekolah Menengah

Alternatif Meringankan Beban Tugas Guru Kemahiran Hidup Sekolah Menengah

 

Tujuan Alternatif Meringankan Beban Tugas Guru Kemahiran Hidup Sekolah Menengah dikeluarkan

Pekeliling Perkhidmatan ini bertujuan untuk memberitahu Alternatif Meringankan Beban Tugas Guru Kemahiran Hidup Sekolah Menengah.

Latar Belakang

Kemahiran Hidup Bersepadu adalah satu mata pelajaran teras berbentuk amali di mana gurunya perlu mengurus dan menyelenggara bengkel-bengkel. Sebelum Kemahiran Hidup dilaksanakan, guru kanan Seni Perusahaan diperuntukkan Waktu Penyenggaraan Makmal (WPM) sebanyak 4 (empat) waktu seminggu yang diambilkira sebagai waktu mengajar bagi menjalankan tugas ini.

Perhatian

Dilampirkan Bersama-sama ini surat-surat pekeliling KP(PT)010/15/4/Jld. 2 (1) bertarikh 5.8.1982 dan KP(PTV)010/15/4 Jld.2 (42) bertarikh 26.9.88 yang menjelaskan tujuan dan maksudnya. Walau bagaimanapun, peruntukkan ini tidak dilaksanakan semenjak Kemahiran Hidup diperkenalkan mulai tahun 1989. Menyedari hakikat ini, Surat Pekeliling lkhtisas ini dikeluarkan supaya WPM dikuatkuasakan kepada guru kanan Kemahiran Hidup untuk menjalankan tugas tersebut

Pelaksanaan

Kerjasama Y.Bhg. Dato’/Datuk/Datin/Tuan diminta untuk memaklumkan kandungan Surat Pekeliling lkhtisas ini kepada semua pihak berkenaan di Jabatan Pendidikan Negeri, Pejabat Pendidikan Daerah/Bahagian dan sekolah.

SPI Bil.01/1998 Pekeliling Alternatif Meringankan Beban Tugas Guru Kemahiran Hidup Sekolah Menengah

Secara ringkasnya, pekeliling ini memberitahu Alternatif Meringankan Beban Tugas Guru Kemahiran Hidup Sekolah Menengah.

Nama Pekeliling : Alternatif Meringankan Beban Tugas Guru Kemahiran Hidup Sekolah Menengah

Format Fail : PDF

Download : SPI Bil.01/1998 Pekeliling Alternatif Meringankan Beban Tugas Guru Kemahiran Hidup Sekolah Menengah

Oleh : Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia

Add Comment