SPI Bil.01/1992 Pekeliling Pelaksanaan Pedoman Ejaan Jawi Yang Disempurnakan Oleh Dewan Bahasa dan Pustaka (PEJYD)

Pelaksanaan Pedoman Ejaan Jawi Yang  Disempurnakan Oleh Dewan Bahasa dan Pustaka (PEJYD)

 

Tujuan Pekeliling Pelaksanaan Pedoman Ejaan Jawi Yang Disempurnakan Oleh Dewan Bahasa dan Pustaka (PEJYD) dikeluarkan

Surat Pekeliling ini adalah untuk memaklumkan mengenai penggunaan sepenuhnya Pedoman Ejaan Jawi Yang Disempurnakan Oleh Dewan Bahasa dan Pustaka (PEJYD).

Perhatian

Mulai dari tarikh ini Pedoman Ejaan Jawi Yang Disempurnakan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka (PEJYD) itu hendaklah digunakan di semua sekolah rendah, sekolah menengah, maktab-maktab perguruan, di dalam buku teks dan peperiksaan yang dikendalikan oleh Lembaga Peperiksaan dan Majlis Peperiksaan Malaysia serta dalam semua sektor dan masyarakat di seluruh negara.

Pelaksanaan

Sila edarkan Pekeliling ini kepada semua sekolah dan maktab perguruan untuk tindakan selanjutnya.

SPI Bil.01/1992 Pekeliling Pelaksanaan Pedoman Ejaan Jawi Yang Disempurnakan Oleh Dewan Bahasa dan Pustaka (PEJYD)

Secara ringkasnya, pekeliling ini memaklumkan mengenai penggunaan sepenuhnya Pedoman Ejaan Jawi Yang Disempurnakan Oleh Dewan Bahasa dan Pustaka (PEJYD).

Nama Pekeliling : Pelaksanaan Pedoman Ejaan Jawi Yang Disempurnakan Oleh Dewan Bahasa dan Pustaka (PEJYD)

Format Fail : PDF

Download : SPI Bil.01/1992 Pekeliling Pelaksanaan Pedoman Ejaan Jawi Yang Disempurnakan Oleh Dewan Bahasa dan Pustaka (PEJYD)

Oleh : Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia

Add Comment