PBI Bil.06/2011 Pekeliling Pelaksaan Mata Pelajaran Bahasa Arab Bagi Murid Tingkatan Empat Mulai Tahun 2011

Pelaksaan Mata Pelajaran Bahasa Arab Bagi Murid Tingkatan Empat Mulai Tahun 2011

Tujuan Pekeliling Pelaksaan Mata Pelajaran Bahasa Arab Bagi Murid Tingkatan Empat Mulai Tahun 2011 dikeluarkan

Surat Pekeling Ikhtisas ini bertujuan untuk memaklumkan tentang pelaksanaan mata pelajaran Bahasa Arab bagi murid tingkatan empat mulai tahun 2011. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 5/2003: Pelaksanaan Kurikulum Semekan Pendidikan Islamdan Bahasa Arab KP(BS) 8591/Jld.XVII (5) adalah berkaitan.

Latar Belakang

Mata pelajaran Bahasa Arab ditawarkan kepada murid tingkatan satu hingga tingkatan lima dan telah dilaksanakan mulai tahun 2008 bagi murid tingkatan satu. Mata pelajaran tersebut menggantikan mata pelajaran Bahasa Arab Komunikasi. Peruntukan masa bagi mata pelajaran Bahasa Arab ialah 240 minit seminggu (satu waktu pengajaran ialah 40 minit) Sehubungan dengan pelaksaan mata pelajaran Bahasa Arab maka mata pelajaran Bahasa Arab Tinggi di peringkat menengah atas akan digugurkan mulai tahun 2011 bagi murid tingkatan empat.

Pelaksanaan

Sila maklumkan kandungan surat pekeliling ini kepada semua Pejabat Pelajaran Daerah dan sekolah menengah di negeri Y. bhg. Datuk/Dato’/Tuan/Puan.

PBI Bil.06/2011 Pekeliling Pelaksaan Mata Pelajaran Bahasa Arab Bagi Murid Tingkatan Empat Mulai Tahun 2011

Secara ringkasnya, pekeliling ini memaklumkan tentang pelaksanaan mata pelajaran Bahasa Arab bagi murid tingkatan empat mulai tahun 2011.

Nama Pekeliling : Pelaksaan Mata Pelajaran Bahasa Arab Bagi Murid Tingkatan Empat Mulai Tahun 2011

Format Fail : PDF

Download : PBI Bil.06/2011 Pekeliling Pelaksaan Mata Pelajaran Bahasa Arab Bagi Murid Tingkatan Empat Mulai Tahun 2011

Oleh : Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia

Add Comment